ලක් නිදහස ලන්ඩනයේ සැමරේ.
2017 ලෝක සාම දින උත්සවය ජිනීවාහිදී

2017 ලෝක සාම දින උත්සවය ජිනීවාහිදී 

Read more ...
2017 World Peace Day celebrations in Geneva

2017 World Peace Day celebrations in Geneva

Read more ...
ජිනීවා කඨිණ පින්කම මෙවරත් මහ ඉහළි න්

ජිනීවා කඨිණ පින්කම මෙවරත් මහ ඉහළින් 

Read more ...
ජිනීවා විහාරයේ කටින පිංකම 16 වෙනිද ා.

ජිනීවා විහාරයේ කටින පිංකම 16 වෙනිදා.

Read more ...
Rasa Arts Festival
ඩුබායිහිදී අරියධම්ම නාහිමියන්ට පින් පැමිණවීමක්.

ඩුබායි හි "ලංකාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානය" විසින් මෙම වස්සාන සමයේ පවත්වන්නට යෙදෙන පින්කම් අතුරින් තවත් එක් විශේෂිත වූ  පිංකමක් ලෙසින් සැප්තැම්බර් 9 වන සිකුරාදා දින "සුවිසි පට්ඨාන ප්‍රත්‍ය ඥාන පුජාව" පැවැත්විණි.

Read more ...
ජිනීවා විහාරයට ආධාර පතයි.

Lජිනීවා විහාරයට ආධාර පතයි.

Read more ...
Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction