sri express

ඉතාලියේ මිලාන් හි පිහිටි ශ්රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය 68 වන නිදහස් සැමරුම චාම් ඵහෙත් අභිමානවත් අයුරින් පෙබරවාරි 4 වන දින ශ්රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාල පරිශ්රය තුල දී පවත්වන ලදි.

ශ්රී ලංකා ජාතික ධජය ශ්රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් ප්රදීපා සේරම් මහත්මිය විසින් ඵසවීමෙන් සහ ජාතික ගීය සිංහල භාෂාවෙන් මෙන්ම, උගත් පාඩම් සහ ජාතික සංහිදියා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ පරිදි විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ උපදෙස් මත ජාතික සමගිය වර්ධනය කිරීම උදෙසා දෙමළ භාෂාවෙන් ද ගායනා කිරීමෙන් අනතුරුව උත්සව සභාවේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ විය. තවද මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන් දිවිදුන් අභීත රණවිරුවන් සිහි කරමින් කෙටි නිශ්ශබ්දතාවයක් ද පැවැත්විණි.

පැමිණ සිටි පිරිස පංචශීලයෙහි පිහිටුවීම සහ  බෟද්ධානුශාසනාව උතුරු ඉතාලියේ සියළුම  බෟද්ධස්ථාන නියෝජනය කරමින් වැඩම කරන ලද මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් බ්රෙෂියා  බෟද්ධ විහාරාධිපති පූජ්ය වතෝගල ධම්මික නාහිමියන් විසින් සිදුකරන ලදි. හින්දු, ඉස්ලාම් ආශීර්වාද ලබාදීම මෙන්ම මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ මිලාන් හි කිතුණු සංඝයේ ආධ්යාත්මික උපාධ්යාය මැල්කම් පෙරේරා පියතුමා විසින් 68 වන නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් කිතුණු ආශිර්වාද ලබාදීම ද සිදුකෙරිණි. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාත්යතුමා සහ ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්යතුමා විසින් ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ 68 වන නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද නිදහස් දින සමරු පණිවුඩ උත්සව සභාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම ද මෙහි දී සිදුවිය.

පැමිණ සිටි පිරිස ඇමතූ ශ්රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් ප්රදීපා සේරම් මහත්මිය නිදහස ලබාගත් පසු ශ්රී ලංකාව වසර 68ක් තිස්සේ ආර්ථික, සමාජයීය සහ දේශපාලනික වශයෙන් ලබාගත් ජයග්රහණ පිළිබදව සිහිපත් කළ අතර ලබාගත් නිදහස ඉදිරියටත් පවත්වා ගෙන යෑම සදහා ශ්රී ලංකාව තුල ජීවත්වන සියළුම ජාතීන් ඵක්සිත්ව ඵකමුතුව ශ්රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ඉදිරියට ද කටයුතු කළ යුතු බව ප්රකාශ කළාය.

ඵමෙන්ම උතුරු ඉතාලියේ වාසය කරනු ලබන ශ්රී ලාංකික ප්රජාව බොහෝ දුෂ්කරතා මධ්යයේ තම කොන්සියුලර් කාර්යයන් රෝමයේ පිහිටා ඇති ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් මේ දක්වා සිදු කර ගත් බවත් ශ්රී ලාංකික ප්රජාව විදින ඵම දුෂ්කරතාවයන් වටහාගත් ශ්රී ලංකාවේ නව රජය මිලාන් හි නව කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයක් විවෘත කිරීමට කටයුතු කළ බවත් ප්රකාශ කළාය.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට උතුරු ඉතාලියේ වෙරොනා, බ්රෙෂියා, ජෙනෝවා,ප්ලොරන්ස් වැනි නගරවලින් පැමිණි ශ්රී ලාංකිකයන් විශාල ප්රමාණයක් ද ඉතාලි ජාතික සුභ පතන්නන් ද කොන්සියුලර් ජනරාල් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය ද සහභාගී වූ අතර උත්සවය අවසානයේ කැවුම්, කිරිබත් වලින් සමන්විත තේ පැන් සංග්රහයක් ද පැවැත්විණි.   


Sri Express
Sri Express
Sri Express
Sri Express
Sri Express
Sri Express

Disclaimer: Sri Express does not endorse or adhere to views or opinions expressed in the articles posted. This is purely an information site, to inform interested parties of sri lankans around the world. Photos and other content materials posted at SriExpress might be from other websites, the legal copyrights of those content belong to the actual owners. Using or re posting any content without prior written consent of copyright owners is not permitted. Publisher have taken every effort to acknowledge the copyright owners where possible, but there might be some missing out. If you feel any of your copyrighted material is seen without acknowledgement, email us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We will remove them immediately from the site.

Share this article

Submit to Facebook Google+ +1 Button Submit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction